Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Raka Rörs rättsliga kamp mot Telias orimliga debiteringar för internet uppkopplingar via ISDN.

Då Raka Rör KB vägrade att betala den orimliga delen av Telias fakturor så blev såväl företaget som Lars Thuresson i egenskap av komplementär stämda av Telia. Detta ledde till att vi kunde lämna in två olika inlagor vid varje tillfälle. Den snällare varianten av inlaga kom från advokaten medan Lars Thuresson kunde ge Telia vad de förtjänade. För att underlätta för dig som läsare så har vi här så långt som möjligt använt datafiler istället för inskanning av originaldokument med underteckning.

Lägg märke till hur ovilliga Telia är att svara på frågor!

Lars Thuressons inlagor:

2002-12-22

2003-02-11

2003-03-17

Bilaga 1 Tekniska argument

Bilaga 2 övriga argument

2003-05-18

2003-07-24

2003-09-16

2003-10-09

2003-12-07 (överklagande Hovrätten)

2004-04-05 (överklagande Högsta Domstolen)

Raka Rörs inlagor: (OBS! vissa dokument kan man behöva vrida i Adobe Reader!)

2002-02-27

2002-04-17

2002-11-12

2002-12-27

2003-03-25

2003-05-19

2003-07-25

2003-10-20

2003-10-22

2003-12-15 (överklagande Hovrätten)

2004-03-23 (överklagande Högsta Domstolen

Telias inlagor:

2002-01-21

2002-03-28

2002-09-30

2002-12-06

2003-01-30

2003-02-28

2003-04-11

2003-06-13

2003-08-19

2003-09-22

2003-10-21

Vissa av nedanstående dokument kan p.g.a storleken vara svåra att ladda ned.

Dokument från Tingsrätten:

2002-05-30

2003-02-06

Domsluten

2003-11-24 Tingsrättens dom

2004-03-09 Hovrättens avslag

2004-12-15 Högsta Domstolens avslag
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!