Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

/p>

Mölndals Tingsrätt

Box 531177

400 15 Göteborg

Mölndal 17 mars 2003

Mål nr T140-02

Telia Sverige AB gentemot Raka Rör KB och Lars Thuresson

Mycket i detta tvistemål är av komplicerad teknisk natur och det är därför av största vikt att bägge parter försöker svara så gott det går på motpartens frågor så att det går att klarlägga vad som tekniskt gått fel. Jag kan konstatera att Telia inte tillmötesgått detta önskemål så därför blir jag tvungen att återupprepa en del frågor.

Följande frågor önskar vi att Telia besvarar.

1. Från min inlaga 22/12-2002 kvarstår följande fråga obesvarad.

Bo Jonson som är Raka Rör KB:s datakonsult har via Telnet granskat routerns beteende och funnit att de ofrivilliga uppkopplingarna omedelbart upphörde efter det han kopplade ur kanal 2. Vi vill ha det tekniska svaret på varför problemen med ofrivilliga uppkopplingar upphör totalt när kanal 2 är urkopplad. Rimligen skulle problemen fortsatt om felet låg i Raka Rörs program eller utrustning.

2. I inlagorna 22/12-2002 och 11/2-2003 så har jag begärt fullständig redogörelse gällande när och hur ofta signalinformation sänds på D-kanalen. Telia har svarat att kanalen signalerar i samband med att trafik förekommer. Menar Telia med detta att signaltrafik på D-kanalen aldrig är ett resultat från åtgärder på Telias sida. Kontrollerar inte Telia samtliga sina telefonlinjer alltså även ISDN-linjerna med sin Mux-enhet?

3. Från min inlaga 11/2-2003 kvarstår frågorna 1-3 obesvarade.Telia vet mycket väl att Raka Rör ej ligger på fabriksgatan 38-42 men för att få klarhet i varför dessa ofrivilliga uppkopplingar förekommer så är dessa frågor i högsta grad relevanta. Vi återupprepar därför dessa frågor och vill ha svaret på de frågor vi ställt och inte hur det ligger till med den telestation som täcker det område Raka Rör befinner sig i.

4. I Telias svar 30/1-2003 under 2. svarar Telia att om routern är strömlös kan ingen uppkoppling ske via den. I argumentsamlingen som bifogas finns två fall där router och allt annat i nätverket var strömlöst under natten men likväl har de fått räkningar från Telia gällande denna strömlösa period. Vi önskar att Telia förklarar hur dessa kunder kan orsaka uppkopplingar med strömlös router och strömlöst kontor.

5. Runt om i landet finns det ISDN-användare som blivit debiterade för exakta 5-timmars uppkopplingar i långa perioder främst nattetid. Det gemensamma för dessa kunder är att detta skett under tid datorn varit avstängd. Vi önskar att Telia ger en förklaring. Det har inkommit uppgifter om att Telia kontrollerar sina linjer var femte timma. Verkar det inte troligast att det är dessa kontroller som är orsaken till exakta 5-timmars uppkopplingar?

6. Anna Larsson på Cybero Marknadskommunikation som hade ett ISDN-Duoabonnemang har haft oönskade uppkopplingar även när hennes dator varit avstängd. Fram till den 1 oktober 2001 fick hon normala räkningar men sedan hände något utan att hon gjort några förändringar i programvara eller utrustning. Anna kan klart visa att det finns ett uppenbart samband mellan de telefonsamtal hon utfört och de oönskade uppkopplingarnas intensitet och varaktighet. Vi bifogar hennes sammanställning och önskar Telias kommentar.

7. Hur kan periodiciteten på ofrivilliga uppkopplingar ändra sig mitt i natten när datorn är avstängd?

8. Varför har och varför fortsätter Telia marknadsföra ISDN som enkelt och tryggt även för den som saknar tekniska kunskaper när man vet att det inte är sant? Bifogar ett dokument på engelska från november 1996 där Sören Björnman en före detta Telia-anställd varnar och ger exempel på vad som händer om man inte är ytterst vaksam på riskerna med ISDN.

Går att läsa om på http://www.wantech.se/press/Data/DataCom/isdn_tips.html Har Telia haft kontakt med Sören Björnman om dessa omfattande problem under 1996 eller tidigare?

Varför har Telia inte gått ut och varnat för riskerna med ISDN?

9. Vi anser att Telia själva är skyldiga till de ofrivilliga uppkopplingar som drabbat Raka Rör.

I argumentsamlingen som medföljer går det att läsa vad vi kommit fram till och vi önskar att såväl rätten som Telia noga läser igenom materialet för att på så vis kunna bilda sig en uppfattning om den totala problematiken kring ISDN och hur Telia verkar som operatör.

Denna argumentsamling har tillkommit efter det att vi kunnat läsa svaren på tidningen Företagarens upprop mot Telia och kunnat jämföra vad de olika ISDN-användarna råkat ut för. Nu är det upp till Telia att ge fullständiga uttömmande svar på de frågor jag ställt så att vi innan huvudförhandlingen kommer sanningen om problemen något närmare.

Mölndal 2003-03-17

_____________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!