Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Argument mot Telia.

Telia marknadsför ISDN- tekniken som enkel och trygg vid försäljning av utrustning och abonnemang. Enligt Telias hemsida skall man våga använda Telia Internet ISDN även om man saknar tekniska kunskaper. Så sent som i början av februari 2003 gick Telia ut med reklam för Telia Duocom och beskrev tekniken som hur enkel som helst. OBS! Varningstext saknades.

När kunden får problem med ofrivilliga uppkopplingar begär Telia mer eller mindre att kunden skall vara en fullfjädrad datatekniker för att kunna vidtaga så kallade rätt åtgärder som ändå i massor av fall inte leder till någon rätsida på problemet.(Ex. Maskinkompaniet i Båstad)

Det är Telias skyldighet att begränsa skadan hos sina kunder men Telia har inte tagit detta ansvar. Kunderna har aldrig upplysts om att ett ISDN-abonnemang innebär ekonomiska risker. Istället har problemen hos kunderna förvandlats till lukrativ affärsverksamhet för Telia.Vid normal affärsverksamhet skulle kunderna blivit ersatta för att tjänsten inte fungerat som den skulle men här har istället leverantören Telia tillskansat sig oförtjänta inkomster på kundernas bekostnad.

Telia har bryskt drivit in sina fordringar. Genom hot om stora rättegångskostnader och att telefonen kan komma att stängas av har Telia fått det stora flertalet att betala sina tvistiga räkningar till Telia. Mot normal anständig affärsverksamhet har Telia också stängt av telefonen trots att Telias fordran varit tvistig.(Cybero Marknadskommunikation, Anna Larsson), (Redovisningsbyrån AB,Rolf Svensson)

Det är omöjligt för kunder att inse riskerna med ett ISDN-abonnemang.De blir inte varnade vid inköp eller abbonnemang och Telia har inte infört något varningssystem som indikerar när ohämmade uppkopplingar förekommer hos kunden.

Det visar att Telia inte verkar ha något intresse av att problemen snabbt blir avhjälpta. Långa faktureringstider gör att det hinner bli ansenliga debiteringar innan kunder hinner reagera.

Routern går att ställa in så att den inte kopplar ner förrän efter t.ex 3 minuter. Då skall ingen behöva förvänta sig att få räkningar på upp till 30 uppkopplingar på 1 minut. Ingenstans framgår det att denna inställning bara gäller den ena utav två B-kanaler? Kan det vara så att routern omöjligen kan koppla upp den andra B-kanalen inom den den angivna uppkopplingstiden?

Uppkopplingarna på den andra B-kanalen är i så fall enbart ett resultat av felaktigheter i signaltrafiken på D-kanalen i Telias egen utrustning. Logiken talar för att så är fallet för i annat fall skulle självklart de olika routertillverkarna låtit den inställda uppkopplingstiden även gälla den andra B-kanalen.

Telia har känt till problem med ofrivilliga uppkopplingar redan i tidigt skede men avstått från att varna. Problem med ofrivilliga uppkopplingar är ett allmänt problem och inte något som bara händer i undantagsfall.

Företagarna (Företagarnas Riksorganisation) hade problem med ISDN redan 1993 med miljonkrav från Telia som till sist avskrevs.

Telia påstår konsekvent att problemen med ofrivilliga uppkopplingar är ett resultat av felaktig inställning av utrustning eller programvara hos kunden och detta utan att vilja bemöda sig om

att med besök hos kunden bevisa att så är fallet. Varför skall kunden ha att bevisa att felet inte ligger på hans sida för att slippa betala? Det kan inte vara rätt då Telia marknadsfört ISDN som enkelt och tryggt även för den som saknar tekniska kunskaper. Anmärkningsvärt är att Telia inte ger kunden rätt när kunniga datakonsulter kontrollerat kundens utrustning och programvara utan att finna några fel. Slående är att kunden inte ens får rätt även om Telia eller av dem anlitade specialister inte funnit några fel vid kontroll på plats av kundens utrustning och programvara. (Redovisningsbyrån AB,Rolf Svensson),(Svenska Kyrkan-öckerö Församling),(Bergslagens Bobutik, Agneta Ekman)

Telia vill att kunden skall visa att det är fel på Telias utrustning för att de skall ge kunden rätt.

Borde det inte vara upp till Telia att bevisa att deras egen utrustning fungerar klanderfritt? Telia borde själva varit beredda att visa de kunder som haft problem med ofrivilliga uppkopplingar att det är lätt att rätta till med Telias hjälp. Bristen på intresse från Telias sida kan bara tolkas som att de vet att deras egen kompetens inte alltid räcker till. Motsatt tolkning är att Telia vill ha kvar problemen som en givande kassaförstärkning.

Problemen med oönskade uppkopplingar uppstår även hos kunder där Telia levererat och installerat utrustning och skött inställning av routern.(Svenska Kyrkan-öckerö Församling)

Telia har skrivit av fakturor .De har inte angivit skälen trots att kunden önskat en förklaring.

Märkligt är också att antalet uppkopplingar hos en del kunder har en tendens att minska kraftigt efter att de bråkat med Telia om gamla fakturor utan att några förändringar i program eller utrustning ägt rum hos kunden. (Ex. Hans-Erik Aronsson på Devac)

Telia har genom Netema undersökt kunds (Redovisningsbyrån AB,Rolf Svensson) utrustning utan att finna fel.

1. Kunden begärde att Netema skulle rapportera till Telia resultatet att inget fel förelåg.

2. Kunden fick sedan vid kontakt med Telia veta att rapporten var interna företagshemligheter.

3. Vid fortsatt efterfrågan efter Netemas rapport blev svaret att servicerapporter inte sparas mer än 6 månader.

En kund (Hans-Erik Aronsson på Devac) loggade sina uppkopplingar med hjälp av en dator och det visade sig att Telias samtalsspecifikationer ej stämde överens med hans egen logga.

Telia har varit ytterst ovilliga att ge svar på besvärande frågor som kan ge ledtrådar till varför dessa ofrivilliga uppkopplingar uppkommer. .(Cybero Marknadskommunikation, Anna Larsson), (Redovisningsbyrån AB,Rolf Svensson)

Enligt svensk bokföringslag är Telia liksom alla andra svenska företag skyldiga att arkivera sitt bokföringsmaterial under minst 10 år. Telia uppger att de inte sparat underlagen för en kreditfaktura till Redovisningsbyrån AB,Rolf Svensson. Bluffar Telia eller följer de inte svensk bokföringslag?

Skäl varför debiteringen är oskälig.

Kunderna har inte önskat den uppkoppling som de blivit debiterade för.

Telias egen utrustning är orsak till stor del av de ofrivilliga uppkopplingarna.

Telia har som koncern ingen kostnad för själva uppkopplingen som debiteras som uppkopplingsavgift.

Debiteringar har i många fall skett för tid när dator varit avslagen och kontoret varit stängt.

Debiteringar har i vissa fall skett även när routern varit avstängd.

Telia har nästan alltid påstått att det är kundens fel. I ett känt fall (Rodika Klinge)erkände man att felkopplingar kunde ske i boxarna ibland men likväl krävde man in pengarna.

Telia har varit medvetna om problemen men falskeligen lockat med enkel och trygg teknik och avstått från att varna för problemen.

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!