Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 531157

40015 GöTEBORG

Göteborg den 12 november 2002

Mål nr T 140-02

Raka Rör KB samt Lars Thuresson ./. Telia Sverige AB

Som ombud för Raka Rör KB får jag härmed inkomma med bl.a. följande kompletterande bevisuppgift samt yttrande.

I SAK

Raka Rör KB har fortsatt med utredning avseende problemen till de uppkopplingar som uppkommit och ej varit beställda av Raka Rör KB. Utredningen har utvisat att det inte är något fel på den av Raka Rör KB gjorda configureringen av aktuell mjukvara. Det har vidare framkommit att det finns flera alternativa orsaker till ofrivilliga uppkopplingar samt att Telia Sverige AB och dess kunder under lång tid haft problem med ofrivilliga uppkopplingar. Därutöver har Telia Sverige AB för varje ofrivillig uppkoppling debiterat uppkopplingsavgift på 36 öre något som ej drabbar kunder som har Teliaabonnemang. Detta indikerar att Telia Sverige AB utnyttjar sin monopolställning och skapar merkostnader för konkurrenternas kunder. Man gör vidare en icke oväsentlig vinst. Uppskattningsvis svarar bara uppkopplingsavgifterna mot minst 2/3 av kapitalbeloppet i målet. Raka Rör KB menar att ovan nämnda faktorer har betydelse vid bedömningen huruvida aktuella avtalsvillkor är oskäliga eller ej.

Kompletterande muntlig bevisning

Förhöret med den sakkunnige Bo Jonsson skall även ske till styrkande av att Raka Rör KB configurerat sitt datasystem på korrekt sätt.

Härutöver åberopas förhör med Kjell Dovstedt, Dovstedt Datakonsult AB, östra Hamnen 20, 430 91 Hönö. Kjell Dovstedt skall höras angående sina kontakter med Raka Rör KB samt 16 andra företag som han har haft som klienter som haft motsvarande problem som Raka Rör KB till styrkande av att Telia Sverige AB under lång tid haft kännedom om aktuella problem med ej beställda uppkopplingar samt att det finns flera alternativa orsaker till ofrivilliga uppkopplingar. Kjell Dovstedt skall också höras till styrkande av att det sannolikt är felaktigheter på använda routrar samt fel på Telia Sverige AB tillhörig utrustning som orsakat flera av de ovan angivna 16 fallen av ofrivilliga uppkopplingar.

Skriftlig bevisning

Kopia av brev från Telia Sverige AB som skickats bl.a. till Svenska Kyrkan daterat den 15 januari 2002. Med brevet skall styrkas att Telia Sverige AB åtminstone per den 15 januari 2002 haft kännedom om okontrollerade uppkopplingar via internet. Detta trots att man fortfarande på hemsidan framställer tekniken som enkel och trygg och vid kontakter med Kjell Dovstedt uppger att problemen är i princip okända.

Slutligen hemställes om besked från motparten i en angelägenhet. Detta gäller det förhållande att den enda kostnad som Telia Sverige AB haft för de ofrivilliga uppkopplingarna varit nätkostnad till Scanova AB. Frågan är om käranden kan vitsorda att Telia Sverige AB äger samtliga aktier i Scanova AB. Sker inte sådant vitsordande kommer Raka Rör KB tvingas att inge bevisning till styrkande av att Telia Sverige AB heläger Scanova AB.

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Bil. enligt ovanstående
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!