Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

 

Mölndals Tingsrätt

Box 531177

400 15 Göteborg

Mölndal 11 februari 2003

Mål nr T140-02

Telia Sverige AB gentemot Raka Rör KB och Lars Thuresson

Fredagen den 7:e februari kunde jag ta del av Telias inlaga till tingsrätten.

Då den tekniska sidan av målet är av komplicerad natur och det dessutom inkommit och fortsätter att inkomma mängder av information speciellt som tidningen Företagaren har haft ett upprop mot Telia hinner jag inte sammanställa en ny inlaga med en mängd frågor till Telia innan 17 mars. Jag är borta på affärsresa mellan 13/2-2/3.

Jag finner det speciellt viktigt att de tekniska frågorna hinner klaras ut ordentligt innan huvudförhandlingen.

Angående Telias svar på mina frågor.

Jag utgår från att Telia inte givit ett uttömmande svar på näst sista frågan.

Telia svarade att D-kanalen signalerar i samband med att trafik förekommer. Det intressanta är vad Telia utelämnat. Frågan om signaltrafik från Telia på D-kanalen när inte trafik förekommer.

Jag vill ha ett fullständigt uttömmande svar på frågan om när D-kanalen sänder information och hur ofta.

Telia har inte tillfredsställande svarat på min sista fråga i förra inlagan.

Jag vill ha noggranna svar på följande istället. Det borde vara enklare att svara på.

1. Vilken Telestation täcker Fabriksg 38-42.

2. Skedde det någon förändring av mjuk eller hårdvara eller inställning på denna station mellan 2001-09-30 och 2001-10-02. Dessutom vill vi fråga om på vilket sätt Telia är beredda att tillhandahålla oss specificerad information om mjuk och hårdvara på denna telestation från ovan nämnda datum

3. När slutade man för dagen att arbeta på denna telestation 2001-10-01.

Mölndal 2003-02-11

_____________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!