Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 531157

400 15 Göteborg

Mölndal den 22 december

Mål nr T 140-02

Som svarande får jag härmed enligt föreläggande avge yttrande över motpartens yttrande daterat 2002-12-06

Kjell Dovstedts uppgift blir att svara på vilken mjuk och hårdvara hans kunder har och vad hans kontroller och övervakning av denna utrustning visat.

Bevistemat är att visa att ofrivilliga uppkopplingar kan förekomma trots att kunderna gjort allt vad dom åligger för att ISDN-trafiken skall fungera utan problem. Med detta påvisas att felet därmed måste ligga på Telias sida.

Vår utgångspunkt är att Telia bör veta mest om sin egen tekniska utrustning gällande såväl mjuk som hårdvara och därför kunna svara på följande frågor. Vi emotser svaren.

1. Bo Jonson som är Raka Rör KB:s datakonsult har via Telnet granskat routerns beteende och funnit att de ofrivilliga uppkopplingarna upphörde omedelbart efter det han kopplade ur kanal 2. Vi vill ha det tekniska svaret varför problemen med ofrivilliga uppkopplingar upphör totalt när kanal 2 är urkopplad.

2. Vi har varit i kontakt med två företag som efter problem med ofrivilliga uppkopplingar satt in timer på routern så att den blev strömlös när kontoret var stängt. Likväl fortsatte räkningar komma in för tid när såväl datorer som router var utan ström. Uppkopplingarna upphörde först för det ena företaget när ledningen kopplades bort mellan Telias egna lilla box och routern. Förklaring?

3. Vi har också varit i kontakt med en konsultfirma som berättade att 10 av deras kunder samtidigt fick problem med oönskade uppkopplingar efter att det tidigare varit problemfritt. Därefter försvann problemen efterhand utan någon åtgärd. Förklaring?

Hur kan Telia hela tiden lasta kunderna för de ofrivilliga uppkopplingarna? är det inte i fallen ovan mycket troligare att problemen kommer från Telias egen lilla box som sitter monterad bredvid routern? D-kanalen skickar ut signaler för att hålla reda på den data som skickas på B-kanalerna. Låter det inte troligare att det är denna aktiva D-kanal som orsakar problemen än att det skulle komma från skrivare eller avstängda datorer? Vad kan överhuvudtaget mer orsaka uppkopplingar i de fall där såväl router som övrig utrustning varit avstängda?

Vi önskar att Telia ger oss följande information efter att vi specificerat önskemålen.

1. En logga över den signalinformation som sänts ut från D-kanalen samt förklaringar.

2. När sänder D-kanalen signalinformation och hur ofta?(Kan besvaras direkt.)

3. Att Telia specificerar sin hård och mjukvara och när den blivit utbytt.

Mölndal den 22 december

_____________________

Lars Thuresson
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!