Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals tingsrätt

Box 53157

400 15 GöTEBORG

Göteborg den 25 juli 2003

Mål nr T 140-02

Raka Rör KB samt Lars Thuresson ./. Telia Sverige AB

I enlighet med tingsrättens föreläggande 2003-07-02 får jag avge följande yttrande över motpartens yttrande daterat 2003-06-13.

Angående editionsföreläggande.

Raka Rör KB konstaterar att Telia inte har kvar några handlingar avseende D-kanalens signalering för i målet aktuell tid. Mot denna bakgrund frånfalles begäran om editionsföreläggande. I sammanhanget vill dock Raka Rör KB konstatera att Telia inte gör något som helst för att klargöra hur D-kanalen fungerar. En fråga som Lars Thuresson ställt vid flera tillfällen och som även Raka Rör KB anser det befogat att Telia besvarar är huruvida signaltrafiken på D-kanalen är ett resultat av åtgärder från Telias sida?

Göteborg dag som ovan

Håkan Wendesten

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Lilla Torget 1

411 18 GöTEBORG

Tel 031-774 00 90

Fax 031-774 15 50
Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!