Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

 

Mölndals Tingsrätt

Box 531177

40015 Göteborg

Mölndal 16 september 2003

Mål nr T140-02

Telia Sverige gentemot Raka Rör KB och Lars Thuresson

Efter att ha granskat Telias agerande och tagit del av Telias inlagor till rätten så går det att konstatera att Telia debiterar för teletrafik vare sig kunden önskat den eller ej och oberoende om den oönskade trafiken medfört någon nytta för kunden eller medfört någon kostnad för Telia och dessutom debiterat oberoende vem som orsakat uppkopplingarna.

Det uppseendeväckande med den här rättegången är att Telia inte är samarbetsvilliga. Om Telia hade haft fog för sina debiteringar hade Telia istället helt säkert svarat på mina frågor och samarbetat för att reda ut problematiken för det hade då legat i deras intresse. än märkligare ter sig Telias förhållningssätt med tanke på att Telia betraktar denna rättegång som principiellt viktig.

I samtliga mina inlagor 27/12,11/2,17/3,18/5 och 24/7 så har jag begärt att Telia fullständigt skall beskriva vilken trafik som sker på D-kanalen. Anmärkningsvärt är att se att de i senaste inlagan inte ens på min uttryckliga begäran ville svara ja eller nej på min fråga. Vad vill Telia dölja? Istället för att ge ett klart svar så hänvisar man till en internationell standard (ETSI). Detta kan knappast vara ett tillbörligt sätt att visa respekt för rättsprocessen.

Det finns ett faktum ytterligare att klara ut. Varför bytte Telia ut sin egen box hos Raka Rör ?

är det anledningen till att inga ofrivilliga uppkopplingar skett sedan dess? Vad fann Telia när man kontrollerade den gamla boxen?

Mölndal 2003-09-16

______________________

Lars Thuresson

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!