Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Mölndals Tingsrätt

Box 531177

40015 Göteborg

Mölndal 9 oktober 2003

Mål nr T140-02

Telia Sverige gentemot Raka Rör KB och Lars Thuresson

Efter att granskat Telias inlaga 2003-09-22 så har jag följande att anföra.

Angående den tekniska beskrivningen av D-kanalen uppfattar jag det som att Telia menar

att man i denna inlaga gett en fullständig beskrivning av all aktivitet Telia kan ägna sig åt på D-kanalen och att det samtidigt är en försäkran om att man ingenting utelämnat.

Telia är naturligtvis villiga att åka ut och granska kundens utrustning men vad vi vände oss emot var att vi skulle vara tvungna att betala även om det inte fanns något fel på vår utrustning eller våra inställningar. Vi har låtit Telia få svar på alla frågor de ställt och vi har varit beredda att låta Telia granska vår utrustning men inte mot betalning.Telia har däremot verkligen inte varit tillmötesgående när vi har ställt frågor kring deras utrustning och annat som rör ISDN.

Telia vill på alla sätt dölja omfattningen av oönskade uppkopplingar vid ISDN-användande och avfärdar därför alla liknande fall som icke relevanta. En gemensam granskning av samtliga fall som jag hänvisat till skulle naturligtvis än mer ifrågasätta Telias trovärdighet och kompetens och det är naturligtvis Telias ombud medveten om. Det finns alltför mycket som talar emot Telia sammantaget för att de frivilligt skall möta mer än en drabbad kund i taget i rätten. De ofrivilliga uppkopplingar som Raka Rör drabbats av är ingen tillfällighet och inte bara ett enskilt problem utan allmänt förekommande vid ISDN-abonnemang med två kanaler.

Under dessa omständigheter är det helt felaktigt att bara granska Raka Rörs problem med ofrivilliga uppkopplingar .

Jag förstår fullständigt varför Telia inte vill bemöta mina ”övriga påståenden och teorier”. Beskrivningen jag gjorde av Telia var knappast tilltalande men om sanningen skall fram så går det knappast att beskriva Telia så mycket mer tilltalande. När Telia utan egen kostnad finner det naturligt att t.ex debitera oss deras kund för 2196st oönskade uppkopplingar till samma internetoperatör som vi samtidigt under samma tidsperiod debiteras för en annan oönskad uppkoppling på 5 tim 23 min 5 sek så visar det att Telias företagsetik befinner sig på en sådan låg nivå att staten som huvudägare borde gå in och rätta till missförhållandena inom Telia. På en fri marknad har ett företag med Telias policy ingen överlevnadsförmåga eller existensberättigande.

I min inlaga 18 maj 2003 bad jag Telia att kontakta de tre företag som fått uppkopplingar registrerade trots att deras router varit avstängd. Telia har inte varit angeläget att finna felet i sin egen utrustning och har vid dags dato ej kontaktat dessa företag.

Församlingen på öckerö har ännu inte fått besök av Telia efter krediteringen för oönskade uppkopplingar. Telia borde förstå att det för rätten måste vara mycket intressant att veta vilka fel Telia gjort då Telia själva orsakat en mängd ofrivilliga uppkopplingar med sin”enkla och trygga ISDN-teknik”. Hur har Telia kommit till rätta med problemet utan att titta på församlingens dator eller byta ut utrustningen? Telia har inte låtit mig granska sanningshalten i Telias påstående att krediteringen av öckerö församling fattats av en enskild handläggare i strid mot Telias policy.

Hur kom det sig att Telia krediterade Redovisningsbyrån Rolf Svensson för ofrivilliga uppkopplingar uppkomna under år 1998 men fortsätter att kräva honom för senare uppkomna uppkopplingar som är för tid då hans router varit avstängd, alltså för tid han omöjligen kan koppla upp sig under.

Hos oss bytte man ut sin gamla box mot en ny. Varför? är den nya typen mindre känslig för de störningar som förekommer på Telias nät? Problemen med ofrivilliga uppkopplingar gick ju inte att återskapa under testet.

Mölndal 2003-10-09

______________________

Lars Thuresson

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

åter utredningen om Telia startsida!