Utredningen om Telia

Hemsida: Socialdemokraterna

­­­Telia gör pensionär utfattig

F.d statsminister Ingvar Carlsson och Telias överdebiteringar

Bryr sig socialdemokraterna om att Telias kunder får betala för samtal man inte har ringt?


Bild kampen mot Telia