KATALYSATOR FÖR BÄTTRE MILJÖ.

Vi hjälper dig gärna att finna en katalysator som passar just din bil!

Följande typer av katalysatorer finns i vårt sortiment:

A. Direktanpassad katalysator.

Bild Ford Mondeo direktanpassad katalysator

En hel enhet med rör och flänsar och ersätter motsvarande originaldel. EU-godkända. De har god passform och är klart billigare än originalet.

B. Universal katalysator.

Bild universal katalysator

Ersätter själva katalysator-burken och kräver därmed i allmänhet en del svetsarbete. Ett billigt alternativ för den händige.

De universala katalysatorerna finns dessutom i olika utföranden:

Keramisk katalysator

har keramisk kärna och används vanligen när man ersätter originalkatalysatorn. Våra keramiska katalysatorer är EU-godkända.

Metallisk katalysator

har metallisk kärna och är mer öppen vilket medför ett bättre flöde. Detta är vad vi benämner sportkatalysator. Den är något dyrare än katalysator med keramiskt innehåll men tål påkänningar bättre.

Racekatalysator

är en mycket öppen metallisk katalysator som främst är avsedd för tävlingsbruk. Vi säljer 100-cellers med SBF-godkännande.

Katalysatorerna finns i olika former,storlekar och anslutningar.

Vi har även katalysatorer till dieselbilar.

Tänk på att det är dyra böter på att avlägsna en katalysator från en bil som är typ-godkänd med katalysator. Ur miljösynpunkt är det viktigt att bilen har en väl fungerande katalysator.

Så här fungerar en katalysator. (på denna länk får du mer information om funktionen hos en katalysator)

In i katalysatorn kommer avgaser i form av kolväten, koloxid och kväveoxider. Med hjälp av katalytiska metaller och värme i katalysatorn förvandlas avgaserna till vatten, koldioxid och kvävgas. De katalytiska metallerna förbrukas inte vid denna process.

Viktigt! Du vill säkert att din katalysator skall fungera många år framåt. Då bör du tänka på att motorn måste fungera korrekt hela tiden.

A.Alt Avgassystem AB

Ålegårdsgatan 5

431 50 MöLNDAL

Tel. 031-272525

*