Utredningen om Telia

hemsida: Junilistan

Nils Lundgren, Junilistan var snabb att svara på det första mailet. Vi får nöja oss med det svaret som ni kan läsa nedan. Junilistan har inte samma möjligheter som de övriga större partierna att utreda alla frågor. Jag tror dock att junilistan missade en utmärkt möjlighet att profilera sig.

Från: Nils Lundgren nils.lundgren@junilistan.se
Till: mail@rakaror.o.se
Datum: onsdag 10 maj 2006 00.03

Hej

Den rättsliga behandlingen ter sig naturligtvis minst sagt märklig i Din framställning, men som Du säkert förstår har vi ingen chans att gå in i ett enskilt rättsfall några månader före valet. Vi har sex anställda total på vårt kansli. Men jag kan försäkra Dig att Junilistans mål som riksdagsparti är att förhindra varje form av maktmissbruk från myndigheters och statliga bolags sida mot medborgarna. Alla demokratiska partier skriver naturligtvis under på detta, men vi har decentralisering av makten och upplösning av offentliga monopolstrukturer som en huvuduppgift. Se vårt oktobermanifest på

Hälsningar

Nils Lundgren

Utredningen om Telia finns på https://www.avgassystem.se

Läs gärna om mina kontakter med den förra regeringen!
https://www.avgassystem.se/goran_persson_socialdemokraterna.htm


Bild kampen mot Telia