Utredningen om Telia

hemsida: Centerpartiet

Vi vet ännu inte om Maud Olofsson, Centern bryr sig!

Vågar Maud Olofsson Centern ge sig på Telia? Läs mailet nedan som hon erhöll 2007-02-22.

Från: Raka Rör
Till: n.registrator@industry.ministry.se
Datum: torsdag 22 februari 2007 15.00
Ämne: Telia-härvan behöver redas ut

Att Maud Olofsson

Hej!

Många företagare blev glada över att du utsågs till näringsminister i den nya regeringen. Du har visat att du förstår villkoren för företagandet och därmed förutsättningarna för att vi skall få tillväxt och nya arbetstillfällen. Förenklade regler och lägre skatter i all ära men det mest betydelsefulla är stabila regler och framför allt rättstrygghet. Rättstryggheten är avgörande för att samhället skall kunna fungera och för att enskilda individer skall våga satsa sina pengar i t.ex. företagande. Allt för länge har flum tillåtits att råda. Samhället skall inte acceptera att kriminella ägnar sig åt beskyddarverksamhet eller att allahanda brottsliga affärsverksamheter för verka utan att samhället griper in med krafttag.
Problemet har varit att många av politikerna alltför mycket värnat om de kriminellas rättigheter och helt missat att det är de eventuella offren som i första hand borde värnas.
Tänk tanken att du måste "böta" och rättssamhället i form av domstolar ställer sig på förövarens sida. Ja då är det verkligen fara och färde men det är just det som händer när någon kommer i tvist med Telia angående avgifter för samtal och uppkopplingar.
Jag hoppas att du noga läst igenom utredningen om Telia
https://www.avgassystem.se
Allt du kan läsa kan verifieras och samtliga tekniker inom datateknik som hört av sig instämmer till punkt och pricka att allt som står i utredningen är korrekt. Den juridiska hanteringen och bedömningen av bl.a. vårt fall är sådan att en särskild prövning borde äga rum om domstolarna verkligen gjort bedömningarna själva eller om de blivit utsatta för otillbörlig påverkan. Det finns många skäl till misstanke och de redovisas i utredningen. Här har du några få exempel på varför bedömningarna är orimliga och som även en normalbegåvad domare borde förstå.

1. Telia har debiterat mer än 30st uppkopplingar/minut och Telias egen inkallade expert från Zyxel uppger att 6st uppkopplingar/minut är maximalt möjligt.

2. Hur kan man tillåta Telia att få rätt att debitera för ett obegränsat antal uppkopplingar när det leder till orimliga summor typ 10.000kr/dygn. Telia har marknadsfört tjänsten som enkel och trygg. Räkna på årsbasis och en stackars internetuppkoppling skulle kunna debiteras med 3.650.000kr.

Hur tänker du agera? Jag tror det blir betydelsefullt för hur folk uppfattar centern!

Läs gärna om mina kontakter med den förra regeringen!
https://www.avgassystem.se/goran_persson_socialdemokraterna.htmVänligen

Lars Thuresson

Raka Rör KB
Argongatan 8
431 53 Mölndal
Tel.031-87 63 00

Utredningen om Telia finns på https://www.avgassystem.se


Det har ännu inte kommit till vår kännedom att Maud Olofsson centerpartiet eller någon annan inom den centerpartistiska ledningen velat vidtaga några åtgärder mot Telias oegentligheter eller att man önskat kompensera Telias offer.

Bild kampen mot Telia

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken