Utredningen om Telia

hemsida: Vänsterpartiet

Väljarna undrar hur Lars Ohly, Vänsterpartiet tänker agera!


Partiledare Lars Ohly, vänsterpartiet fick nedanstående brev 2007-02-23.
Du kan läsa svaret som följer därefter. 2007-03-09.

Från: Raka Rör mail@rakaror.o.se
Till: lars.ohly@riksdagen.se
Datum: fredag 23 februari 2007 15.44
Ämne: Telia-härvan


Att Lars Ohly, Vänsterpartiet


Du har blivit informerad om hur Telia debiterat sina kunder för icke existerande trafik. Skojeriet har inbringat miljarder för Telia och statskassan och lika stora förluster för Telias kunder. Vänsterpartiets näringspolitiska sekreterare Kira Berg har svarat att regeringen har ägaransvar för Telia och att vänsterpartiet är berett att agera så att statligt ägda företag håller sig till god affärssed och att felaktigt debiterade kunder skall kompenseras. Jag är djupt imponerad av att ett gammalt kommunistparti lagt sig till med så sunda och humana åsikter. I just detta fall med Telia verkar det till och med som om ni kommit till bättre insikt än vissa andra partier om vad som krävs i ett öppet demokratiskt rättssamhälle. Frågan är om ert synsätt skall räknas mest till er fördel eller om det säger mer till nackdel för dem som inte vill att Telia granskas.

Vad har vänsterpartiet gjort för att förmå Telia att göra rätt för sig? Försökte ni påverka socialdemokraterna att agera när de hade makten?

Du får gärna börja med att svara på frågorna som den förra regeringen inte ville svara på!

1. Hur hade du själv agerat om du hade fått en räkning på 10.000 tals kronor för internetuppkopplingar som du inte önskat, inte haft någon nytta utav och som dessutom inte kostat Telia ett enda öre?

2. Vilken syn hade du haft på en regering som inte är beredd på att ingripa när det lätt kan bevisas att Telia dragit in miljardbelopp på felaktigheter i sin egen debiterinsutrustning?

3. Vad skulle du säga om den nuvarande regeringen sålde ut statens andelar i Telia utan att först reda ut skojerierna?

Läs gärna om mina kontakter med den förra regeringen!
https://www.avgassystem.se/goran_persson_socialdemokraterna.htm

Vänligen

Lars Thuresson

Raka Rör KB
Argongatan 8
431 53 Mölndal
Tel.031-87 63 00Från: ake.modee@riksdagen.se
Till: Raka Rör
Datum: fredag 9 mars 2007 11.01


Hej Lars!

Du har skrivit ett mail till Lars Ohly där du tar upp frågan om TeliaSonera. Lars hälsar och tackar för ditt mail som han läst och vidarebefodrat till mig. Jag arbetar som politisk sekreterare med näringsfrågor här på vänsterpartiets riksdagskansli. Du har tidigare brevväxlat med Kira Berg, som i princip svarat på dina frågor.

Det är alltid tråkigt när företag eller privat personer får räkningar, som inte stämmer överens med det som beställts. Då frågan verkar ha prövats i domstol måste frågan anses utredd. Vi litar på det svenska rättssystemet och avser inte att ifrågasätta deras utsaga.

Det finns mycket skojeri i affärslivet. Företag som luras med felaktiga fakturor är kanske det vanligaste. Personligen skulle jag, precis som du gjort, tagit ärendet till domstol när alla andra utvägar varit resultatläsa. Men när domen fallit, efter eventuella överklaganden, måste man acceptera situationen.


MVH

Åke ModeeUtredningen om Telia finns på https://www.avgassystem.se

Det har ännu inte kommit till vår kännedom att Lars Ohly vänsterpartiet eller någon annan inom vänsterpartiets ledning velat vidtaga några åtgärder mot Telias oegentligheter eller att man önskat kompensera Telias offer.

Bild kampen mot Telia

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken