Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

hemsida: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna med Göran Persson lät Telia härja fritt.

Nu vet vi att Göran Persson och hans socialdemokratiska regering inte brydde sig om  att ta något ägaransvar för Telia. Tack och lov att en sådan regering förlorade valet.

Ministrar som kan åse att statskassan fylls på med pengar från Telias lurade kunder förtjänar verkligen inte att inneha makten. Vi får avvakta och se om den nya regeringen är bättre. I annat fall får vi hoppas att den nya ledningen för socialdemokraterna har en vilja att ställa såväl den nuvarande som föregående regeringen till svars. Är detta att hoppas på för mycket? Det finns bra socialdemokrater med rättsmedvetande! Visa att ni finns! Väljarna har rätt att få veta om det går att lita på socialdemokraterna i framtiden.


Memoarer
Göran Persson borde bidraga till att klarhet skapas i skandalen! Varför tog inte regeringen något ägaransvar? Med tanke på detta ser det inte bra ut att Persson får hjälp av Telias f.d. VD med ny lägenhet i centrala Stockholm. Inte utan att det finns anledning att undra hur självständigt Telia agerat gentemot den socialdemokratiska regeringen. Den förre socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson har också suttit några år i Telias styrelse. Kanske Göran Perssons memoarer kan skapa klarhet i hur regering och Telia samarbetade?

Nedan kan ni se meningsutbytet med regeringen Göran Persson.

Först finns svaret från Thomas Östros.

Därefter kommer mina frågor till Thomas Östros som denne inte besvarat.

Sedan följer det föregående meningsutbytet med regeringen i datumordning.

Från: n.registrator@industry.ministry.se

Till: <mail@rakaror.o.se>

Datum: tisdag 8 augusti 2006 11.09

ämne: N2006/3989/BREV

REGERINGSKANSLIET

Näringsdepartementet

Näringsministern

N2006/3989/BREV

Bäste Lars!

Jag vill på regeringens vägnar tacka för ditt brev. Som du redan blivit informerad om överlämnades det till Näringsdepartementet. Eftersom jag är den minister som hanterar frågor som rör statens ägande av TeliaSonera AB är det jag som svarar.

Jag tycker att det är viktigt att TeliaSonera levererar bra tjänster till sina kunder, och att allt går rätt till i affärsverksamheten. Regeringen kan dock inte gå in och styra hur TeliaSonera sköter eller har skött de debiteringar som du tar upp i ditt brev. Ansvarsfördelningen mellan ägaren av ett bolag, i detta fall TeliaSonera, och styrelsen i bolaget är sådan att styrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. ägaren, i detta fall staten, ska inte gå in och reglera hur ett bolag går tillväga i enskilda affärer eller tvister. Det är en fråga för de inblandade parterna, inte ägaren.

Med vänlig hälsning

Thomas östros

Postadress: 103 33 Stockholm

Besöksadress: Jakobsgatan 26

Telefonväxel: 08-405 10 00

Fax: 08-411 36 16

E-post: registrator@industry.ministry.se

Webb: http://www.regeringen.se/naring

Från: Raka Rör <mail@rakaror.o.se>

Till: <n.registrator@industry.ministry.se>

Kopia: <jens.karlsson@foretagarna.se>

Datum: tisdag 8 augusti 2006 17.37

ämne: Re: N2006/3989/BREV

Bäste Thomas

Tack för svaret!

Rätta mig om jag har fel! Jag uppfattar det som om att regeringen inte är beredd att taga något ägaransvar och att regeringen helt överlåter allt ansvar på Telias styrelse. Regeringen är alltså beredd att låta Telia härja fritt även när detta medför att Telia systematiskt tillskansar sig pengar med orättfärdiga metoder. Visst det gagnar statskassan men i ärlighetens namn tror jag att era väljare har en mycket högre moral än så och att det kan straffa sig i valet. Statlig företagsamhet måste skötas på ett sätt som ger förtroende och inte framstå som ett moraliskt avskräckande exempel.

Mina frågor till dig. Hur hade du själv agerat om du hade fått en räkning på 10.000 tals kronor för internetuppkopplingar som du inte önskat, inte haft någon nytta utav och inte haft att räkna med och som dessutom inte kostat Telia ett enda öre?

Vilken syn hade du haft på en regering som inte är beredd på att ingripa när det lätt kan bevisas att Telia dragit in miljardbelopp på att det är fel på deras egen debiteringsutrustning?

Om det inte finns någon sans och balans hos Telia så är det regeringens plikt att ingripa! Var vänlig och läs hela utredningen inklusive rättegångshandlingar så förstår du det meningslösa att vända sig till rättsväsendet då detta inte bryr sig om fakta som talar emot Telia men varför det är så borde du veta mer om än jag.

Jag ser verkligen fram emot att få svar från dig på mina frågor!

Vänliga Hälsningar

Lars Thuresson

Raka Rör KB

Argong 8

431 53 Mölndal

Tel. 031-87 63 00

Fax. 031-87 75 15

Från: Raka Rör <mail@rakaror.o.se>

Till:<;registrator@primeminister.ministry.se>

Datum: måndag 8 maj 2006 11.48

ämne: Regeringens bristande ägandeansvar i Telia

Att Statsminister Göran Persson

Hej!

I oktober förra året sände jag med e-mail över utredningen om Telia till samtliga riksdagsledamöter.

Telia har felaktigt tillskansat sig miljarder på icke existerande trafik och gjort till sin affärsidé att tjäna pengar på sin egen krånglande utrustning. Då staten har en betydande ägandeandel i Telia så bär regeringen ett mycket stort ansvar för den uppkomna situationen.

Väljarna har rätt att i god tid före valet få veta hur regeringen tänker komma till rätta med Telia och hur man tänker sig att Telias  kunder skall kompenseras.

Hela utredningen går att läsa på https://www.avgassystem.se

Samtliga partiledare ombedes svara innan midsommar och svaren kommer att läggas ut på ovan nämnda hemsida. Räkna med att en stor mängd individer kommer att läsa era svar innan de går till valurnorna för att avlägga sin röst. Prova med att lägga in Persson Socialdemokraterna på t.ex. Google för att se hur högt utredningen rankas vid denna sökning. Du kan direkt se resultatet genom att klicka på länken nedan.

http://www.google.com/search?hl=sv&ie=ISO-8859-1&q=persson+socialdemokraterna&lr=

Ps önskar bekräftelse på att detta e-mail gått fram Ds

Vänligen

Lars Thuresson

Från: sb.registrator@primeminister.ministry.se

Till:<mail@rakaror.o.se>

Datum: torsdag 11 maj 2006 16.15

ämne: SB2006/3612

Postadress       Telefonväxel        E-post: registrator@primeminister.ministry.se

103 33 Stockholm       08-405 10 00          

Besöksadress       Telefax       

Drottninggatan 2       08-723 11 71        2006-05-11 SB2006/3612 Statsrådsberedningen

Brevenheten

Assistent

Karolina Strömberg

Hej Lars,

Jag vill på statsminister Göran Perssons vägnar tacka för ditt e-brev och på detta sätt också meddela att ditt e-brev inkommit och registrerats på Statsrådsberedningen.

Eftersom ditt e-brev rör en fråga som ligger under Näringsdepartementets ansvarsområde har ditt e-brev överlämnats dit för vidare handläggning.

Med vänlig hälsning

Karolina Strömberg

Från: Raka Rör<mail@rakaror.o.se>

Till: <registrator@primeminister.ministry.se>

Datum: tisdag 4 juli 2006 13.16

ämne: Vi väntar på svaret ang Telia.

Hej! Göran Persson

Den 8:e maj bad jag om ett utlåtande angående Telia. Du sände över det till näringsdepartementet för vidare handläggning. Det ligger i ditt och Socialdemokraternas intresse att svara.

Utredningen finns på https://www.avgassystem.se

Nedan kan du läsa vad som nästa vecka läggs till på slutet av utredningen.

Det har knappast gått dig förbi att den här utredningen normalt ligger nära toppen vid massor av alternativ vid sökningar på sökmotorerna. Prova med att skriva in ditt eget namn ihop med parti så ser du!

Vänliga Hälningar

Lars Thuresson

Tel.031-87 63 00

Skandalen med Telias felaktiga debiteringar är en het potatis bland de politiska partierna. Trots påstötningar verkar de inte vilja ta tag i problemet. Från näringsutskottet hänvisas vi till Post & Telestyrelsen och därifrån hänvisas vi tillbaka till näringsutskottet. E-mail gick ut till partiledarna i maj år 2006 där de blev ombedda att svara på hur de tänker komma tillrätta med Telia och hur man tänker sig att Telias kunder skall kompenseras. Vi kommer att lägga ut svaren från partiledarna på den här hemsidan under respektive parti.

Göran Persson har sänt frågan vidare till näringsdepartementet för vidare handläggning utan några som helst kommentarer. För såväl Göran Persson som socialdemokraterna i stort är det förstås angeläget att begrava frågan i någon låda på näringsdepartementet och kanske säga att de tillsatt någon utredning istället för att göra något åt problemen. Regeringen är naturligtvis inte heller intresserade av att det kommer upp bevis på hur grovt de misskött sitt ägaransvar.

Lars Ohly vänsterpartiet och Peter Eriksson Miljöpartiet har all anledning att kraftfullt ta avstånd från Telias agerande och regeringens bristande ägandeansvar om de inte tycker att Telia agerar utifrån deras egna id&eacute;al. Såsom samarbetspartier till socialdemokraterna bär de också ett ansvar för regeringens politik och Telias agerande.

Den borgerliga oppositionens bristande engagemang är desto märkligare. Egentligen borde de jubla över att få tillgång till en fråga som socialdemokraterna inte kan försvara och där flera kända socialdemokrater brustit i sitt ansvar. Nu när Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund & Maud Olofsson är medvetna om problemen så kan de inte heller med hedern i behåll privatisera resterande delen av Telia utan att först reda ut skojeriet och kompensera de drabbade. Om de är kloka så agerar de nu och kräver att Telia gör rätt för sig och att alla oegentligheter utreds. Vid en eventuell valseger måste de ändå ta hand om problemet!

Om inte så kommer moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna & centern att ställas vid skampålen.

Ställ partierna mot väggen! Kräv svar! Kan det vara så illa att landets ledande politiker bara reagerar på vardagskriminalitet men inte bryr sig om miljardskojeri om pengarna helt eller delvis går till statskassan?

Är det ett sådant samhälle och sådana politiker vi vill ha? Är de lika goda kålsupare?

Hur illa är det? Klicka på länkarna nedan så får du svaret! Låt oss hoppas att åtminstone några av dem har en sådan heder och rättsuppfattning så att vi kan gå och rösta på dem. Det är bättre att se hur partierna agerar än att läsa fagra partiprogram när vi skall avgöra om de är värda vår röst.

Göran Persson , socialdemokraterna

Fredrik Reinfeldt, moderaterna

Lars Leijonborg, folkpartiet

Göran Hägglund, kristdemokraterna

Maud Olofsson, centern

Peter Eriksson, miljöpartiet

Lars Ohly, vänsterpartiet

Nils Lundgren, junilistan

Från: Raka Rör <mail@rakaror.o.se>

Till: <registrator@primeminister.ministry.se>

Kopia: <jens.karlsson@foretagarna.se>

Datum: torsdag 3 augusti 2006 16.02

ämne: Dags att svara så att väljarna vet i tid!

Att Göran Persson

Hej!

Valet närmar sig och väljarna är mycket intresserade av hur ni i regeringsställning vill handha ägaransvaret för helt eller delvis statligt ägda företag. Här ber jag er enbart svara hur ni ställer er till Telias agerande.

Telia har falskeligen sålt ISDN-tjänsten som enkel och trygg. Telia har sedan debiterat sina kunder för uppemot 10.000kr/dygn för uppkopplingar som kunderna inte beställt, inte önskat och inte haft att räkna med. Uppkopplingarna har inte heller kostat ett enda öre för Telia men har inbringat miljarder då Telia drivit in räkningarna hänsynslöst. Kunderna har heller inte haft någon nytta av dessa registrerade uppkopplingar vilket t.o.m. Telia vitsordar. Numera finns det också klar bevisning om att uppkopplingarna är resultatet av felaktigheter hos Telias debiteringsutrustning.

Frågor som kan besvaras med Ja eller Nej.

1. Anser du att regeringen har ett ägaransvar i Telias fall?

2. Är du beredd att agera och se till att företag med statligt ägande håller sig till god affärssed?

3. Är du beredd att reda ut skandalen med Telias debiteringar och samtidigt se till att de som drabbats blir kompenserade?

4. Anser du att det finns någon anledning att ha förtroende för det svenska rättsystemets bedömningar av Telias krav? Bakgrund: Telias egen inkallade expert från Zyxel har framfört att routern maximalt kan koppla upp sex gånger per minut men Telia har debiterat över trettio gånger per minut. Samtliga domare som bedömt vår tvist med Telia har ändå givit Telia rätt. Jag vill påstå att ingen person med normalbegåvning eller bättre skulle kunna dra de slutsatser som domstolarnas ledamöter dragit och likväl finns domsluten där som talar till Telia fördel. I ärlighetens namn så finns inte så dåligt begåvade domare i tjänst och det gör att affären stinker än mer.

Svaren kommer att publiceras på hemsidan! Det kan till och med vara så att de som inte svarar får mest uppmärksamhet. Hemsidan för utredningen om Telia är och kommer att vara bland det första en nyfiken väljare finner då denne söker på en partiledares namn och parti på Google. Klicka på länken nedan.

http://www.google.com/search?hl=sv&ie=ISO-8859-1&q=persson+socialdemokraterna&lr=

Vänliga Hälsningar

Lars Thuresson


Det har ännu inte kommit till vår kännedom att Göran Persson socialdemokraterna eller någon annan inom den socialdemokratiska ledningen velat vidtaga några åtgärder mot Telias oegentligheter eller att man önskat kompensera Telias offer.

Bild kampen mot Telia

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken