Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Rättegången mellan Telia & Leif Kjellin

Leif Kjellin har som privatperson blivit instämd till rätten av Telia för att han vägrat att betala Telias felaktiga överdebitering för ISDN-trafik. Tidigare hade han räkningar på 400-800kr/mån medan de tvistiga fakturorna belöper på mellan 2500-3000kr/mån.

Leif har upplevt hur hopplöst det är att komma fram till Telias reklamationsavdelning och vilket otrevligt bemötande man där kan få uppleva.

Det verkligt intressanta med denna rättegång är att Telia vägrar tillhandahålla samtalsspecifikationerna. Hur skall Kjellin kunna lita på att det som står på fakturorna har något med verkligheten att göra när Telia inte lämnar ut underlagen. Telia är liksom alla andra redovisningsskyldiga förpliktigade att enligt bokföringslagen behålla faktureringsunderlagen i 10 år. Dessutom är Telia enligt lagen om elektronisk kommunikation skyldiga att gratis tillhandahålla samtalsspecifikationerna när kunden så begär. När du läser Telias inlägg till rätten så skall du tänka på att ISDN kan användas till såväl telefoni som internet.

Läs Telias rättegångsinlaga här!

ökade ditt förtroende för Telia efter genomläsningen?

Rättegången äger rum i Nacka Tingsrätt den 17:e oktober år 2005. kl.13.30

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör har utökat sitt sortiment och kan nu erbjuda rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länken här nedan!

Rostfria räcken & glasräcken

Åter utredningen om Telia startsida!