Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

 

Telias information om ISDN.

Min inledning

En ISDN-installation är normalt sett gjord av tekniskt kunniga dataspecialister. Routern har sin standardinställning och slutanvändare som inte är tekniskt bevandrade går knappast in och gör specialinställningar av routern. Det är lätt att förledas att tro att ISDN är så tryggt och enkelt som Telia påstår.

Klicka på länkarna nedan.

Utskick från Telia.

Info för den som saknar tekniska kunskaper.

Följande info gick förr att läsa på Telias tekniska hemsidor.

Kan jag sätta timeout tiden till 1 sekund på min ISDN-router så att jag slipper vara uppkopplad i onödan?

Telia rekommenderar att man behåller routerns grundinställning gällande timeout-tid (2-3 min)

Tider under en minut är direkt olämpliga då detta kan orsaka tekniska problem i form av misslyckade upp och nedkopplingar.

Min kommentar.

Telia bör ge den tekniska förklaringen till det beskrivna problemet. Varför informeras inte kunderna om dessa problem men först skall vi låta dem svara på de frågor som finns i slutet av min utredning.


Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör har utökat sitt sortiment och kan nu erbjuda rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länken här nedan!

Rostfria räcken & glasräcken

åter utredningen om Telia startsida!