Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Bevismaterial mot Telia

Klicka på länkarna nedan!

Raka Rörs interneträkningar från Telia. Från denna sammanställning går det klart att utläsa när Telia debiterat för icke existerande trafik. Företaget har haft ett konstant högt utnyttjande av internet och fakturorna borde legat på en jämn nivå men så är inte fallet.

Perioder då Telias linje hängt sig. De sammanfaller med frekventa uppkopplingar sekunduppkopplingar på den andra linjen och hemska fakturor från Telia.

Exempel på sekunduppkopplingar.

Exempel på 5-timmarsdebiteringar, vilka egentligen är dygnetruntuppkopplingar.

Exempel på dygnetruntuppkopplingar.

Exempel på frekventa nattliga uppkopplingar. Exemplet är från Raka Rörs nattligt obemannade kontor. Tänk på att det krävs uppkopplingskommando för att routern skall koppla upp.

Dessutom krävs det tunga nedladdningar av typ program för att den andra linjen skall koppla upp och dessutom skulle den andra linjen inte koppla upp och ned om så¨var fallet. Istället skulle bägge linjerna vara uppkopplade till dess överföringen blivit klar. Telias talesmän kan få klia sig i huvudet och därefter komma med en bra förklaring.

Exempel på uppkopplingar när allt fungerat som det skall.

Bevis på att de oönskade uppkopplingarna fortsatte för öckerö Församling (Svenska kyrkan) långt efter det att vi trakasserat Telia för att de inte klarat få stopp på oönskade uppkopplingar hos denna församling trots att Telia helt ensamma haft totalansvaret för denna ISDN-anslutning.

Exempel där det enkelt framgår att Telias uppkoppling sträckt sig dag efter dag.

Vi har ett antal samtalsspecifikationer från olika användare som klart visar att när den första linjen hängt sig så blir det frekventa uppkopplingar på den andra linjen. Vi väntar med att lägga

ut dessa på nätet.

Kampen mot överheten

Finansieras genom försäljning av


Rostfria avgassystem & rostfria ljuddämpare

Rostfria sportavgassystem

Katalysatorer

Rostfria räckenVarför inte passa på att se vad dessa bildelar kostar till din bil? Bra bildelar men till mycket låga priser! Klicka på länkarna nedan!

Rostfria Avgassystem

Katalysator

Rostfria ljuddämpare

Raka Rör erbjuder rostfria räcken och glasräcken till mycket bra priser. Klicka på länkarna nedan.

Rostfria räcken

åter utredningen om Telia startsida!