Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Från: Bengt Magnhagen <Bengt.Magnhagen@ing.hj.se>

Till: Raka Rör <mail@rakaror.o.se>

Datum: torsdag 29 september 2005 09.59

Hej Lars!

Jag har noga läst igenom din redovisning av de problem som du och andra haft med falska ISDN-uppkopplingar och Telias ovilja att erkänna dessa. Din beskrivning av de tekniska problemen och vad som orsakat dessa stämmer och är fullt logisk.

Som professor i elektronik med undervisning bl.a. i datakommunikation, anser jag det vara fel på Telias debiteringsutrustning. Felet kan vara störkänslighet, men det ursäktar inte Telias agerande. Faktum är att jag själv drabbats av dessa falska ISDN-uppkopplingar, var 10'e minut, flera dygn i sträck.

Andreas Johnsson, teknisk chef på routertillverkaren Zyxel, vitsordar även att uppkopplingar med så korta intervall som debiterats inte kan ske med deras utrustning. Detta borde vara bevis nog för Telia, för att avskriva sina orimliga fordringarna.

Med vänliga hälsningar

Bengt

TäVLING Bästa Intelligenta Embedded; www.embeddedpriset.nu

Dr Bengt Magnhagen, Jonkoping University

Professor Embedded Systems

P.O.Box 1026, SE-551 11 Jonkoping, Sweden.

Tphn +4636 15 76 61, Fax +4636 16 61 80

Visiting address: Gjuterigatan 9, Science Park

Nyttja vår Expertkompetens Intelligenta produkter: www.tekniq.nu

Intresserad av mikro/nanoteknik?: www.minst.nu

Join Nordic Test Forum: www.nordictestforum.org/

åter utredningen om Telia startsida!