Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Från: "Sascha Gallardo" <sascha.gallardo@punkt.se>

Datum: Wed, 28 Sep 2005 10:49:05 +0000 (GMT)

Till: " Raka Rör" <mail@rakaror.o.se>

Kungsbacka den 28e September 2005

Jag, Sascha Gallardo, har läst igenom bifogade dokument i egenskap av PC-tekniker med erfarenhet av nätverk och kommunikation.

Jag har funnit att den tekniska delen av dokumenten är korrekta och koncisa, och har ej funnit några felaktigheter.

Läsaren av dessa dokument bör, för att till fullo förstå innebörden, läsa igenom dessa dokument noga.

Sascha Gallardo

PC-tekniker och nätverksadministratör

åter utredningen om Telia startsida!