Utredningen om Telia

Vad anser Socialdemokraterna och Regeringen?

Från: Anders Nyman, Cint <anders.nyman@cint.se>

Till: <mail@rakaror.o.se>

Datum: fredag 30 september 2005 14.36

ämne: Kommentar från Cint

Hej Lars!

För mig som ansvarig för konsumentwebbplatsen Cint verkar det helt

obegripligt att Telia agerar som de gör. Inte nog med att det, såvitt

jag kan bedöma utifrån utsagorna från de tekniker du pratat med, verkar

vara omöjligt att komma upp i den enorma mängd uppkopplingar Telia

debiterat för. Telia tycker dessutom att det är skäligt att ta betalt

med sådana fantasisummor, trots att något uppenbarligen gått helt fel.

Egentligen är det oväsentligt om felet ligger hos kunden eller hos

Telia. Om inte Telia kan visa att de själva haft kostnader för de

oräknerliga uppkopplingarna är det rent ocker att försöka driva in en

sådan räkning genom att hävda att de bara debiterar samtalen efter

prislistan.

På en helt fri, konkurrensutsatt marknad, skulle en operatör som agerade

som Telia knappast bli långlivad. Statligt ägda Telia tycks däremot ha

alltför lätt att komma undan ansvar, utan tillfredställande

förklaringar. Att Telia fortfarande till huvuddelen är statligt ägt

borde egentligen vara en garanti för att bolaget inte kan agera hur som

helst på marknaden. Det skulle därför vara intressant att höra vad

företrädare för de olika partierna har att säga, både om det här fallet

med ett antal företag som debiterats fantasibelopp, och om Telias

inverkan på den fria konkurrensen på tele- och internetmarknaden i

allmänhet.

mvh,

Anders Nyman, Cint

åter utredningen om Telia startsida!